Khuyến Mãi

1. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần  riêng biđầ k(GMT+8).
2. Cược Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại bất kỳ sản phẩm JBO nào, tật
3. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền TThưởng đã
4. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ k
5. Thành Viên Hợp Lệ tham gia
6. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dthời điểm nào.
7. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi
8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.
1. Thời Gian  ồm 7 ngày, bắt đầ k(GMT+8).
2. Cược ợc sử dụng đặt cược ít nhất 1 lầnào, trhng
3. Thành Viê Tiềđược cập nhật và
4. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ k
5. Thành Viên Hợp Lệ tham gia
6. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dthời điểm nào.
7. JBO là người quyết định d
8. Điều Khoản v